BGRegistar.com

ЛИМК

Информация

ЛИМК

Адрес: Габрово, ул. “Житарска” №3Б Тел: 06717 23 33 / 06717 23 00 Email: office@limk.bg URL: ЛИМК
 
Фирма ЛИМК ООД прилага новостите в строителните технологии и използва съвременни материали в строителната си дейност.
Ние предлагаме производство и монтаж на метални конструкции, осигуряваме консултации от висококвалифицирани специалисти, проектиране, доставка и монтаж на конструкциите.
Предлага следните услуги:
 
  • Проучване
  • Комплексно проектиране
  • Строителство "до ключ" на промишлени, административни и жилищни сгради
  • Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради
  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване
 
Разполагаме с висококвалифициран инженерно-технически състав с опит в строителството, както и собствена работна ръка с добре обучени и квалифицирани работници  специалности.
Основната цел в работата е създаване на качествена продукция, която да отговаря на високите изисквания на клиентите.
Това се постига чрез съвременни строителни технологии, използване на нови материали и високопроизводителна техника.
 

 
Фирмата гарантира на своите клиенти постоянен надзор и контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация.
Ние сме коректен и компетентен партньор!
Мотото ни е "Стилно и комплексно строителство".
 

Контакти

ЛИМК

0067172333/067172300, 0067172333/067172300, 0067172333/067172300, 0067172333/067172300