BGRegistar.com

Контимакс ЕООД - Услуги

Услуги

 

Контимакс

 

От създаването си до днес, счетоводна компания Контимакс залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.

 

Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.


Предлага:

 

Пълно счетоводно и данъчно обслужване

 

Услуга за клиенти с договор за абонаментно обслужване, включващо пълния пакет от счетоводни услуги, свързани с текуща обработка на документи, месечно подаване на информация до НАП и НОИ във връзка със ЗДДС, декларации, свързани с осигуряване, декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, болнични листове, месечни анализи на разчети, изготвяне на ГФО, годишни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, статистически отчети за НСИ.

 

Трудово-правни отношения и социално осигуряване


Създаване на досиета на персонала, трудови договори, уведомления към НАП, предаване на болнични в НОИ, прекратяване на трудови договори, подготовка на граждански договори, създаване на месечна разплащателна ведомост, платежни документи, декларации, свързани с предоставяне на информация в НАП и НОИ за осигурени лица.


Годишно счетоводно приключване


Услуга, предназначена за физически и юридически лица, с които няма договор за абонаментно обслужване и включва обработка на предоставените документи - изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, статистически форми.


Правно обслужване


Правни услуги в областта на корпоративното, търговското, облигационното, данъчното, финансовото и административното право, включващи консултации, изготвяне на правни становища, договори и др. документи, преобразувания и сливания, съдействие във взаимоотношенията с Агенция по вписванията, данъчна и общинска администрация.

 

Финансов анализ


При необходимост / отчет пред акционери, управленски нужди, кандидатстване пред кредитни институции, изисквания на международни организации/ можем да направим финансов анализ на база финансови отчети за 2,3 и повече години назад, както и прогнози за развитие.

 

Политика за поверителност

 

Цени - Разумни и достъпни цени, съобразени качество-цена.

 

Контакти

Контимакс ЕООД

София, бул. Димитър Петков № 69, ет. 2, офис 8
0888682365, 0878100815