BGRegistar.com

Контимакс ЕООД

Информация

КОНТИМАКС ЕООД

Контимакс ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специализирана в извършването на финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации.

 

Счетоводна компания с традиции в областта на счетоводството и финансите, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.

 

Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.

 

Счетоводна компания Контимакс обслужва много частни клиенти и фирми от различни сфери и отрасли на икономиката, изграждайки дългосрочно и стабилно партньорство с тях.

 

За предоставяне на бързи и качествени услуги в счетоводната компания работи екип от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност, използващи индивидуален подход към всеки клиент.

 

За пълното обслужване на своите клиенти фирмата разполага с всички съвременни технологии за комуникация, както и с електронен подпис.


Извършва трудово-правни и осигурителни консултации, регистрация по ЗДДС и други услуги, свързани с пълното счетоводно обслужване.


Предлага богат набор от счетоводни услуги: пълното счетоводно обслужване, заверка на финансови отчети, съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни и бизнес консултации и други.


Днес, когато новите технологии правят връзките между хората бързи, лесни, възможни и достъпни, екипът от професионалисти заети в компанията са убедени, че предлаганите от тях, счетоводни услуги ще бъдат ползотворни за клиентите не само на територията на столицата, но и извън предлите на страната.


Счетоводна компания Контимакс ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.


Счетовдната кантора се е наложила и утвърдила, като лидер в счетоводния бранш, радва се на добър авторитет и постоянни клиенти, отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

 

Счетоводна компания Контимакс разполага с модерна система на работа и спазва принципите:

 

  • Прецизност и високо качестo

 

  • Коректност и конфиденциалност

 

  • Индивидуално отношение

 

  • Дългосрочно партньорство

 

  • Сигурност в бизнеса

 

Счетовдната кантора се е наложила и утвърдила, като лидер в счетоводния бранш, радва се на добър авторитет и постоянни клиенти, отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

 

Счетоводна компания Контимакс - Вашият бизнес партньор - Доверете ни се, ние работим за Вас!


Компанията се представлява от г-жа Мая Галева в качеството на Управител.

 

Контакти

Контимакс ЕООД

София, бул. Димитър Петков № 69, ет. 2, офис 8
0888682365, 0878100815