BGRegistar.com

ЕТ МЕКСИКО - ПЕ - ПЕТЪР ЙОРДАНОВ - Обучение

Обучение

ЕТ МЕКСИКО - ПЕ - ПЕТЪР ЙОРДАНОВ

ЕТ Мексико - ПЕ - Петър Йорданов предоставя обучения, финансирани по национални и международни проекти и програми, включващи :


 

 

Идентифициране и мотивиране на обезкуражените и неактивни лица.

 

Предоставяне на четири курса на професионално обучение за четири групи безработни лица посредством придобиване на професионална квалификация.

 

Включване на успешно завършилите обучение в стажуване при работодател за срок от три месеца.

 

Прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика , основата на знанието.

 

Обучение с практическа насоченост.

 

Отлична материална база.

 

Практика в реални производствени условия на фирми - партньори.

 

Професия и квалификация на Европейско ниво.

 

Бързо и лесно адаптиране на пазара на труда.

Контакти

ЕТ МЕКСИКО - ПЕ - ПЕТЪР ЙОРДАНОВ

Враца, ж.к. Дъбника, бл 9, вх. А, ап. 22
092621921
0896043461