BGRegistar.com

ЕТ МЕКСИКО - ПЕ - ПЕТЪР ЙОРДАНОВ

Информация

ЕТ МЕКСИКО - ПЕ - ПЕТЪР ЙОРДАНОВ

ЕТ Мексико - ПЕ - Петър Йорданов е със седалище град Враца.

 

Занимава се с провеждане на обучение за придобиване на квалификация на уязвими, неактивни лица.

 

ЕТ Мексико - ПЕ - Петър Йорданов предоставя услуги по придобиване на качествено професионално обучение и професионална квалификация.

 

Основните дейности обхващат мотивационно и квалификационно обучение на безработни лица, осъществявано с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

 

Проектът има за цел интеграция на уязвимите, неактивни лица на пазара на труда и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на квалификация.

 

Чрез придобиване на нови знания и професионални умения се дава възможност на  безработните и хората с увреждания да се реализират успешно на пазара на труда.

 

Обучението се провежда от  преподаватели, притежаващи  професионален опит, които са квалифицирани и компетентни в своята област.

 

Сключени са договори със Сдружение Мост – Враца, Финес ООД и Билдинг груп ЕООД за наемане на работа на завършилите успешно обучение и придобили нужната квалификация.


Контакти

ЕТ МЕКСИКО - ПЕ - ПЕТЪР ЙОРДАНОВ

Враца, ж.к. Дъбника, бл 9, вх. А, ап. 22
092621921
0896043461