BGRegistar.com

ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Информация

ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ерсте Груп Иморент България ЕООД е основана през 2004 година със седалище град София.

 

Дъщерно дружество на австрийския холдинг Erste Group Immorent AG.

 

Утвърдена компания, специалист в сферата на финансирането на недвижими имоти и инвестиционни проекти за инфраструктура и строителство.

 

Ерсте Груп Иморент България ЕООД е лидер в сферата на лизинга на недвижими имоти и благодарение на високия си професионализъм, печели доверието на инвеститорите в страната.

 

Дейността на компанията включва инвестиции и развитие на проекти в областта на недвижимите имоти, закупуване на земя, проектиране, управление на проекти, строителен надзор, управление на собствеността, отдаване под наем, маркенинг и продажби.

 

 

Ерсте Груп Иморент България ЕООД е предоставила лизингово финансиране на над седемдесет компании от всички индустриални сектори - проучване и добив на нефт и газ, строителство, металообработване, печатарска промишленост, рециклиране на отпадъци, селско стопанство, транспорт, логистика, туризъм, медии и здравеопазване.

 

 

Лизинговите обекти на дружеството включват индустриални и логистични бази, офис и мултифункционални сгради,  хотели, машини и индустриално оборудване и транспортни средства.


Контакти

ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София, ул. Петър Парчевич № 42
029304100