BGRegistar.com

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ EAД

Информация

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ EAД

Енерджи Ефект ЕАД е създадено през март 2006 година със седалище град София.

 

Развива дейност в областта услугите, свързана с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия и сгради и енергийни обекти.

 

Дружеството изпълнява и строително монтажните дейности в областта на енергийната ефективност, като за целта притежава производствена база, намираща се в град София, район Искър, която е оборудвана с машини за производство на алуминиева и PVC дограма.

 

Разполага със съоръжения за полагане на външна топлоизолация и със съвременни технически средства за енергийно обследване съгласно изискванията от ЗЕЕ.  

 

Енерджи Ефект ЕАД е част от групата на Адванс Екуити Холдинг АД и заема лидерска позиция в сферата на енергийната ефективност.

 

В дружеството работи екип от квалифицирани специалисти, професионалисти с опит и стаж, които допринасят за просперитета и доброто име, което Енерджи Ефект ЕАД  е изградило през годините на своето съществуване.

 

Развива дейност и като компания за енергоефективни услуги с гарантиран резултат съгласно чл. 48 и чл. 49 от ЗЕЕ - ЕСКО компания, при което сключените с клиентите ЕСКО договори осигуряват необходимото ефективно финансиране и изпълнение на инвестиционната програма и прилагане на енергиен мениджмънт при взаимно изгодни договорни условия.

 

Тези условия осигуряват на клиентите възможност за гарантирано намаляване на използуваното количество енергия, модернизиране на съоръженията и оборудването, подобряване топлинния комфорт и визията на сградите и възможност за изплащане на финансираната от изпълнителя инвестиция от реализираните икономии на енергия.

 

Енерджи Ефект ЕАД  консултира и изготвя проекти, с които да се кандидатства по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми финансирани по програми от Европейския съюз. 

Контакти

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ EAД

София, бул. Димитър Списаревски № 3, бизнес Център Глобъл Индъстри, офис 202
029788945
0896895588