BGRegistar.com

ЕКО - ТЕХ ООД - Услуги

Услуги

ЕКО - ТЕХ ООД

Еко Тех ООД извършва :

 

 


Проектиране на индивидуални и градски ПСОВ за битови и промишлени отпадни води.

 

Производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения и системи за преработка на битови и промишлени отпадни води.

 

Рехабилитация и модернизиране на въведени в експлоатация ПСОВ.

 

Консултантски, операционни и поддържащи услуги.

 

Гаранционно обслужване.

 

Участие в проекти до ключ.

Контакти

ЕКО - ТЕХ ООД

Ягодово, ул. Черноризец Храбър № 8
031042881
0885442995, 0888994408