BGRegistar.com

ЕКОБУЛПАК АД - Инвестиции

Инвестиции

ЕКОБУЛПАК АД

За шест години дружеството е изградло пет функциониращи сортиращи инсталации и Завод за предварително третиране и рециклиране на отпадъци.

 

Екобулпак изгради Завод за предварително третиране на отпадъци, разположен на територията на Столична община, който се състои от две инсталации :

 

     -  Инсталация за сортиране на хартия, пластмаса и метал.

     -  Инсталация за сортиране и рециклиране на стъкло. 

 

Капацитетът на инсталацията е 40 000 тона годишно. Инсталацията позволява да се отделят стъклените опаковки от нежелани примеси, като порцелан, керамика, органика и метал. Капацитетът на инсталацията е 40 000 тона годишно.  

 

Екобулпак АД инвестира в планиране, организиране и изграждане на интегрирани общински системи за разделно събиране, временно събиране, сортиране, обработка и транспортиране до рециклиращи предприятия на отпадъци от опаковки, събирани от домакинства, търговски и обществени обекти.

 

Подсигурени са контейнери за разделно събиране на отпадъци по видове материали, транспортно - обслужваща техника и сепарираща инсталация, обезпечена със специализирана техника за отпадъци.

 

Екобулпак АД изпълнява договори за изграждане и поддържане на системи за разделно събиране в четиридесет общини на територията на страната, включващи градовете София, Пазарджик, Ямбол, Сливен, Габрово, Севлиево, Свищов, Търговище, Ловеч, Велинград, Дряново, Невестино, Ихтиман и други големи населени места. 

 

Екобулпак изпълнява задълженията на фирмите чрез:

 

     -  Въвеждане на системи за разделно събиране на

        отпадъци от опаковки.

     -  Изграждане на собствени сепариращи инсталации.

     -  Сключване на договори с рециклиращи предприятия.  

Контакти

ЕКОБУЛПАК АД

София, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64
024341610