BGRegistar.com

ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП АД

Информация

ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП АД

Джи Пи Ей Груп АД е застрахователният брокер със седалище град София, бул. Витоша 164, ет. 3.

 

Изпълнител на възложено от клиентите - физически и юридически лица, представителство и цялостна защита на застрахователните интереси пред застрахователите.

 

За разлика от застрахователния агент, продаващ полици от името и за сметка на застрахователя на клиенти, брокерът не продава полици, а предлага на застрахователните компании да застраховат интереси на клиентите си, при определени от клиента и приети от брокера условия.

 

Брокерът не е служител на никоя застрахователна компания, а защитава интересите на своите възложители. Дейността на дружеството е разделна условно в две направления - Застраховане и Ликвидация.


Застрахователен брокер Джи Пи Ей Груп АД притежава лиценз за работа като брокер - № 206-ЗБ от 20.01.10 година на Комисията по финансов надзор.

 

Джи Пи Ей Груп АД има застраховка - Професионална отговорност на Застрахователния брокер в ЗАД Алианц България с лимити отговарящи на изискванията за работа на територията на Европейския съюз.


Дружеството има централни офиси в град София, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 17, в град Ловеч, бул. България 5 и в градовете Бургас, Русе и Видин.

 

Има сключени договори с почти всички застрахователни компании в страната, като основните клиенти се застраховат в ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, ДЗИ - OЗ ЕАД, ЗАД Армеец, ЗАД Алианц България, ЗК Лев Инс АД, ЗК Уника АД и други.

 

Дружеството има договори и с няколко животозастрахователни и пенсионноосигурителни компании и възнамерява да развива тази си дейност в бъдеще.

 

Джи Пи Ей груп АД получи разрешение от Комисията за финансов надзор да излезе на европейския пазар. Дружеството ще извършва своята дейност чрез правото на установяване на територията на държави членки в Гърция, Австрия, Германия, Франция, Испания и Швеция.

 

Контакти

ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП АД

София, бул. Витоша 164, ет. 3
070019512