BGRegistar.com

Г Т М ЕООД - Услуги

Услуги

Услуги

 

ГТМ ЕООД - е специализирано в промишлено-монтажни работи /изработка и монтаж на всички

видове метални конструкции, електромонтажни работи, изработка и монтаж на всички видове тръбопроводи и газопроводи, монтаж на всички видове съдове под налягане за енергетиката, газоснабдяването и газоразпределението и др./ и изпълнява инженерингови решения в областта на отоплението, климатизацията и газоснабдяването:

 

 

 

 

  • Отоплителни системи - котли на газ,дизелово и твърдо гориво; алтернативни обновяеми източници (гео- и хидротермални помпи);
  • Климатизация – цялостно решение за отопление и охлаждане на жилищни и промишлени сгради, и помещения със специфични технологични изисквания 
  • (водоохлаждащи агрегати, конвектори);
  • Газификация - вътрешни газо-разпределителни инсталации, сградни и улични мрежи (тръби, фитинги и всички прилежащи аксесоари);
  • Промишлени инсталации с повишена опасност, инсталации на пара, гореща вода,
  • Съдове под налягане (газови, нафтови, мазутни и комбинирани горелки, парогенератори).

 

Гаранция за нашия професионализъм е сертификацията на фирмата по стандартите на ISO 9001:2000.

Контакти

Г Т М ЕООД

Русе, ул. Видин 20
082823755
0897942038