BGRegistar.com

Г Т М ЕООД

Информация

Информация

Фирма “ГТМ“ ЕООД-РУСЕ” е основана през 2004 г. и е със седалище в гр. Русе.

Основната дейност на дружеството е изграждане и поддръжка на:

 

  • битови и промишлени газови инсталации;
  • отоплителни инсталации;
  • монтаж на метални конструкции и съоръжения.

 

Дружеството осъществява дейността си чрез чудесен екип от над 40 високо квалифицирани млади хора. Собственият автотранспорт и наличието на производствена и складова база ни дават възможност да реагираме бързо във всякакви ситуации. Фирмата разполага с надеждна професионална монтажна техника, необходимите специализирани инструменти и апаратура за диагностика. Високата квалификация и регулярното обучение на служителите гарантира успеха на дружеството.

 


Една качествена организация има удовлетворени клиенти и външна среда. А удовлетворени клиенти означава по-добър имидж и икономически резултати, означава по-добро бъдеще, каквато е нашата стратегическа цел. Ето защо разработването и внедряването на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001 : 2001, обхващаща цялостната дейност и позволяваща адекватна реакция на Дружеството е стратегическо решение на ръководството на фирмата!

 


ГТМ ЕООД специализира в промишлено-монтажни работи /изработка и монтаж на всички видове метални конструкции, електромонтажни работи, изработка и монтаж на всички видове тръбопроводи и газопроводи, монтаж на всички видове съдове под налягане за енергетиката, газоснабдяването и газоразпределението и др./ и изпълнява инженерингови решения в областта на отоплението, климатизацията и газоснабдяването:

 

  • Отоплителни системи - котли на газ, дизелово и твърдо гориво; алтернативни обновяеми източници (гео- и хидротермални помпи);
  • Климатизация – цялостно решение за отопление и охлаждане на жилищни и промишлени сгради, както и помещения със специфични технологични изисквания (водоохлаждащи агрегати, конвектори);
  • Инсталации за автоматично пожарогасене
  • Газификация - вътрешни газо-разпределителни инсталации, сградни и улични мрежи (тръби, фитинги и всички прилежащи аксесоари);
  • Промишлени инсталации с повишена опасност, инсталации на пара, гореща вода;
  • Съдове под налягане (газови, нафтови, мазутни и комбинирани горелки, парогенератори).

 

 

Гаранция за нашия професионализъм е сертификацията на фирмата по стандартите на ISO 9001:2000

Контакти

Г Т М ЕООД

Русе, ул. Видин 20
082823755
0897942038