BGRegistar.com

ВИК ЙОВКОВЦИ - Изпитвателна лаборатория

Изпитвателна лаборатория

ВИК ЙОВКОВЦИ

Изпитвателна Лаборатория води е структурно звено към ВиК Йовковци - Велико Търново със статут на отдел, състоящ се от два сектора - Питейни води и Отпадъчни води.

 

Изпитвателна Лаборатория води е акредитирана от ИА БСА по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с обхват на акредитация :

 

  • Да извършва изпитване на - вода питейна, вода подземна, вода повърхностна, вода отпадъчна.
  • Да извършва вземане на проби от - вода питейна, вода подземна, вода повърхностна, вода отпадъчна.


За контакти - инж. Ася Георгиева - Ръководител лаборатория
тел/факс - 062618165
GSM - 0887786223
e-mail - lab_water@abv.bg

 

Контакти

ВИК ЙОВКОВЦИ

Велико Търново, ул. Пейо К. Яворов 30
062618174, 062618117