BGRegistar.com

АКВА - БИО - ХИМ ООД

Информация

АКВА - БИО - ХИМ ООД

 

Аква - Био - Хим ООД е създадена пре 2003 година със седалище град Стара Загора.

 

От самото начало фирмата става дистрибутор за България на американската фирма ALKEN -MURRAY CORP, която предлага уникални биопродукти със широк спектър на приложение.

 

През 2007 година Аква - Био - Хим ООД става дистрибутор за България на английската фирма EEC EUROPE & DEVICE Еngineering, която предлага модулни пречиствателни съоръжения за пречистване на битови и индустриални отпадъчни води.

 

Технологията, която предлага фирмата е на основата на реактор с повижен биофилм и тънкослойно утаяване. Тази биосистема е уникална поради нейната компактност и действие от гледна точка на обемна ефикасност. Биосистемата се изработва и монтира в стандартизирани контейнери, подходящи за транспортиране. Размерите на съоръженията са на базата на ISO контейнери.


Аква - Био - Хим ООД предлага реконструкция, модернизация и оптимизация на съществуващи пречиствателни станции.


През 2010 година фирмата става дистрибутор за България и на холандската фирма HOLLAND Novochem, която предлага продукти за третиране на индустриални водни системи като котли, охладителни системи, чилъри, пастьоризатори, стерлизатори, инсталации за обратна осмозаи други.

 

Аква - Био - Хим ООД се стреми да бъде полезна на своите клиенти, като за целта поддържа продукти на склад, за да доствя своевременно поръчните продукти в рамките на една работна седмица.

 

Фирмата разполага с необходимата апаратура за извършване на аналитичен контрол на водните системи на своите клиенти.

 

Аква - Био - Хим ООД посредством екипа от квалифицирани инженери осигурява технически сервиз на всички свои клиенти.


Основните области на дейност на Аква - Био - Хим ООД са :


Химическо очистване, пасивация и консервация на - енергийни и промишлени котли, топлообменници, охладителни системи, чилъри и друго идустриално оборудване.


Химикали за третиране на отворени и затворени охлаждащи циркулационни системи и чилъри за ограничаване на корозионните процеси, предотвратяване на накипоотлаганията и биологичната активност.


Химикали за третиране на котли и отоплителни системи по водна страна за ограничаване на корозионните процеси и предотвратяване на отлаганията.


Химикали за третиране на отпадъчни води – коагуланти, флокуланти, полиелектролити.


Модулни пречиствателни станции и съоръжения за очистване на битови и промишлени отпадъчни води.


Биопродукти и технологии за биологично пречистване на водни системи, третиране на животински отпадъци и контрол на миризмите.


Аква - Био - Хим ООД е дистрибутор на :


HOLLAND Novochem - химикали за третиране на водни системи.


Alken - Murray Corporation - биопродукти.


EEC Europe & DEVISE Engineering – модулни пречиствателни станции.

 

 

Контакти

АКВА - БИО - ХИМ ООД

Стара Загора, ул. Петър Ангелов 55
042600760
0898543848