BGRegistar.com

АЙ ПИ ЗЕТ

Информация

АЙ ПИ ЗЕТ

Адрес: Смолян, ул. Миньорска №3 Тел: 030 16 22 03 / 0888 10 35 30 / 0878 17 77 22 Email: ai_pi_zet@abv.bg URL: АЙ ПИ ЗЕТ

 
Фирма АЙ ПИ ЗЕТ ООД се занимава с:
  • Изграждане и експлоатиране на МВЕЦ;
  • Строителство на пътища, тунели и язовирни стени;
  • Земеизкопни услуги със собствени машини;
  • Строителство на хидроенергийни съоръжения;
  • Производство на бетон, бетонови изделия и инертни материали;
  • Дървообратване и фасониране на дървен материал;
  • Всякакъв вид транспорт;
  • Всякакъв вид общо строителство;
  • Фирмата притежава собствен бетоновъзел.
На своите клиенти АЙ ПИ ЗЕТ ООД предлага следните услуги:
Цялостно проучване, проектиране, консултиране и изграждане на малки и средни водно електрически централи. Разполагаме с високо квалифицирани специалисти в областта на водно-енергийното строителство на водни централи, проучване, проектиране и комплексно изграждане на МВЕЦ и др. Постигнатите от нас успехи се дължат на опита ни, високото качество на работа, отличната безопасност и собствената техника.
Строителна компания "АЙ-ПИ-ЗЕT", извършва всякакъв вид изкопни и земекопни дейности, груб строеж, общо строителство, довършителни работи, ВИК и ел. инсталации. Специализирана е в строежите на пътища, тунели и язовирни стени. Всички предлагани дейности се извършват със собствени машини и превозни средства, което допринася за нашите клиенти най-добри цени и качество за извършената работа.
Фирамата раполага със собствен бетонов възел и е специализирана в производството и доставката на бетонови смеси. Оборудването предоставя възможност за прецизен компютъризиран контрол на бетоновите продукти, което е гаранция за произведеното количество и качество. АЙ ПИ ЗЕT предлага на своите клиенти различни видове бетон по клас и якост, транспортни услуги с бетоновоз или миксер и бетонпомпа, както и всякакви видове бетонови изделия и инертни материали.
Нашата фирма се занимава също и с производство и продажба на сух иглолистен и широколистен дървен материал. В модерната ни материална и складова база разполагаме с необходимите професионални дърводобивни и дървообработващи машини. Дървото е естествен строителен материал за екологично строителство и ремонтни дейности. За тези цели фирмата предлага фасониран и обработен дървен материал като дъски, греди, талпи, летви, ламперия, дюшеме, первази, лайсни и всичко по желание на клиента.

Строителна компания АЙ ПИ ЗЕT, притежава всякакъв вид строително-транспортни, земекопни и бетоно-превозни средства, като багери, фадроми, бетоновози, миксери, помпи за изливане на бетон, асфалто-полагащи машини и техника, товарни камиони с различен тонаж на превозване, къртачи, лекотоварни автомобили, автобуси и високо проходими машини за трудни терени. Всички машини се отдават под наем и притежават квалифицирани оператори за работа с тях.

Контакти

АЙ ПИ ЗЕТ

0030162203/0888103530/0878177722